Geluksjager, wat moet ik me daar bij voorstellen?

Ik werk vanuit het gedachtegoed van de positieve psychologie. Dat betekent dat ik me richt op wat er goed gaat en mogelijk is, in plaats van wat er mis is of ontbreekt. Ik richt me op leidinggevenden om hen te faciliteren in hun persoonlijke ontwikkeling. Het uitgangspunt kan erg gevarieerd zijn, van vragen als ‘Waar ben ik nou eigenlijk écht goed in?’ en ‘Wat wil ik met mijn verdere loopbaan?’ tot ‘Waar begint en eindigt mijn verantwoordelijkheid?’ en ‘Wat wordt er van mij verwacht en wat verwacht ik van mijzelf?’.

Naast persoonlijke coaching, kan ik ook fungeren als sparringpartner voor leidinggevenden. Het is vaak waardevol om in situaties die nieuw of complex zijn te kunnen klankborden met een gelijkwaardig gesprekspartner, zodat je met een frisse en open blik je afwegingen kunt maken.

Ten slotte verzorg ik ook inspiratiebijeenkomsten in de vorm van workshops of interactieve lezingen waar het thema geluk, positieve psychologie of een afgeleide daarvan centraal staat. Want wat is er nou mooier dan je kennis en ervaring te mogen delen met anderen om hen dichter bij hun geluk te brengen?

Waarom juist leidinggevenden, er zijn toch meer mensen die zulke vragen hebben?

Dit komt voort uit mijn persoonlijke ervaring als algemeen directeur van een loopbaanadviesbureau. Ik merkte dat ik in mijn rol, naast mijn eigen vakgebied, met veel verschillende disciplines te maken kreeg. Van HR tot PR en van financiën tot strategievorming. Met mijn opleidingsachtergrond in psychologie en bedrijfskunde weet ik van alles een beetje, maar in sommige situaties volstaat dit niet. Mijn ervaring is dat het kan helpen als je aan iemand je ideeën kunt toetsen en die kritische vragen stelt om je scherp te houden.

Daarnaast is mijn ervaring dat ik in mijn functie als algemeen directeur zoveel aandachtsgebieden had, dat ik daardoor nauwelijks tijd had om stil te staan bij mijn eigen ontwikkeling. De focus ging uit naar het welbevinden van de mensen die voor en met me werkten. Ik hield mijn eigen knowhow op peil met de nodige cursussen en symposia. Maar door de hectiek van alledag kwam het er niet van om te reflecteren op welk doelen ik voor ogen had. Daardoor was er geen ruimte voor vragen als: ‘Is dit nog de juiste koers?’ en: ‘Wat heb ik nodig om met plezier te (blijven) werken?’. Zonde, want nu ik die ruimte wel heb genomen, merk ik dat ik weer over meer energie, voldoening én focus beschik. Een geweldig bijeffect is dat als een leidinggevende weer meer in zijn kracht staat, hij ook een positievere impact heeft op zijn omgeving. Er ontstaat een ‘butterfly-effect’: het positieve effect blijft niet enkel beperkt tot de persoon zelf, maar verspreidt zich in zijn omgeving.

 

 

Hoe weet ik nou of jij me kunt helpen?

Dat is iets wat veel mensen zich afvragen. Kan ik ze wel helpen met de situatie waarmee ze worstelen of de vragen waar ze mee zitten. In een eerste ontmoeting ga ik na of en hoe ik iemand eventueel van dienst kan zijn. Tijdens dat kennismakingsgesprek bespreken we wat iemand bezighoudt, hoe iemand op dat punt terecht is gekomen en wat het doel is dat diegene nastreeft. Zo stel je samen scherp wat de behoefte is en welk concreet gewenst resultaat daarbij hoort. Mensen zijn vaak verbaasd dat mijn aanpak allesbehalve zweverig, vaag of psychotherapeutisch is.

Is het niet lastig, een eigen bedrijf, naast je jonge gezin?

De eerste keer dat ik deze vraag gesteld kreeg, verbaasde het me. Ik ben een rasoptimist en had moeite om te begrijpen dat dit überhaupt een issue kan zijn. Inmiddels heb ik de vraag in verschillende varianten voorbij zien komen. “Is dit wel zo’n handige timing met een jong gezin om dan je eigen bedrijf te hebben?” tot “Zeker wel handig om je eigen bedrijfje te hebben, als je partner voor de inkomsten zorgt!”. Mijn reactie is kort en krachtig als ik dergelijke vragen gesteld krijg. Hoezo ‘bedrijfje’?! Voor mij is dit niet een activiteit die ik hobbymatig ontplooi of wat leuk meegenomen is naast de inkomsten van mijn partner.

Mijn onderneming is ontstaan uit een weloverwogen ondernemingsplan, een diepgewortelde passie, gedrevenheid om goed te presteren en de wens om wezenlijk bij te dragen aan het (werk)geluk van leidinggevenden. Daar komt bij dat het in mijn natuur zit om in elke situatie, hoe complex of uitzichtloos deze ook lijkt, positieve aanknopingspunten te vinden. Dat betekent concreet dat ik het ideaal vind om mijn werk op deze manier te combineren met mijn jonge gezin, het biedt mij zoveel mooie mogelijkheden. Ik voel me juist in deze fase van mijn leven krachtiger dan ooit te voren. Ik weet veel beter wat er toe doet en waar ik prioriteit aan wil geven. Het stelt me in staat voor mezelf en anderen de juiste focus aan te brengen.

 

 

Zelf stond je niet stil bij je geluk, wanneer verwacht je dat anderen dat dan gaan doen?

Hierin maak ik graag onderscheid in wat ik hoop en wat ik verwacht. Het zou het mooiste zijn als leidinggevenden het initiatief nemen op een moment dat het werk prima loopt. Dan ervaren mensen eerder tijd en gelegenheid om een dergelijke afspraak in te plannen. Tegelijk ervaren mensen dan minder vaak de noodzaak. Veelal wachten mensen totdat er een probleem ontstaat waar dringend een oplossing voor dient te komen. Dat brengt me dan ook bij wat ik verwacht. De ervaring leert dat mensen pas om hulp vragen als ze vast (dreigen te) lopen. Bijvoorbeeld als ze steeds vaker het gevoel hebben uitgeblust te zijn na een werkdag of –week, verwikkeld raken in een conflict of voor een gedwongen keuze komen te staan.

Volgens welke methode of aanpak werk je?

In eerste instantie vinden sommige mensen het vreemd als ik aangeef niet volgens een vaste methodiek of theorie te werken. Ik heb de voorkeur om na te gaan wat de best mogelijk manier is om iemand van dienst te zijn. De aanpak of tools die ik inzet, zijn hulpmiddelen om iemand te ondersteunen om zijn doel te bereiken. Door deze werkwijze laat ik mijn blik niet inkaderen en word ik dus niet beperkt door bepaalde methodieken. Het vergroot mijn aanpassingsvermogen en repertoire. Daarbij moet ik ook bekennen dat ik te eigenwijs en nieuwsgierig ben om het bij één of enkele modellen te laten!

Wat kenmerkend is voor mij en mijn aanpak kan ik het beste toelichten aan de hand van reacties die ik ontvang. Mensen voelen zich snel op hun gemak bij mij en ervaren een sfeer van vertrouwen. Ze geven aan dat ik vrij van oordeel en oprecht belangstellend luister en op de juiste punten weet door te vragen. Uit de feedback blijkt dat mensen concrete handvatten krijgen waarmee ze vervolgens zelfstandig aan de slag kunnen gaan. Ook krijg ik regelmatig terug dat ik ‘lastige’ vragen stel, die aanzetten tot kritisch nadenken en zelfinzicht.

Werkboek geluk met een positief perspectief

Speciaal voor jou een werkboek dat in het teken staat van het toepassen van een positief perspectief. Wederom gevuld met tips en opdrachten om werk te maken van jouw geluk.

Mocht je (na het lezen)  behoefte hebben aan meer persoonlijke verdieping om jouw (werk)geluk vorm en inhoud te geven, neem dan vrijblijvend contact met me op om de mogelijkheden te bespreken..

 

 

 

 

 

Geluksjager
Het MECK (Medisch Expertise Centrum de Kempen)
Provincialeweg 44
5503 HG Veldhoven

Privacy Policy Geluksjager
AVG-verklaring

website security